top of page
Rebirth logo (white) small1 co.png

WRBY | Radyo OASIS 100.5FM

Vwa a, zòrèy la ak pòtay ki mennen nan kominote nou an | Èske konble diferans la. Èske w te janm mande ki jan yo jwenn aksè / tèt nan kominote ayisyen an? Oke gade pa gen plis!

WRBY-LP 100.5FM

Misyon: Misyon WRBY-LP-FM 100.5 se sèvi, enfòme, edike, enspire, ak amize divès popilasyon yo, espesyalman moun ki neglije oswa ki pa reprezante pa lòt medya. nan kominote a nan Salisbury (Konte Wicomico) pa bay yon pwogram divès nan mizik, nouvèl ak enfòmasyon ki konsistan avèk enterè yo nan kominote a ak pwogram zafè piblik ki ankouraje yon pi gwo konpreyansyon yo genyen sou diferans ki genyen imen ak pliryèl kiltirèl nan Salisbury a (kominote Wicomico) ak nan pi gwo mond nou ap viv pous Atravè pwogramasyon li yo, WRBY-LP 100.5 pral sèvi kòm yon pon soti nan Salisbury, MD nan kominote yo ki antoure. Kòm sa yo, li enpòtan pou tout moun konprann ke, pwogram sou WRBY-LP 100.5 se yon privilèj, se pa yon dwa, epi yo gen sèten responsablite.

Li ede anpil pwomosyon misyon nou an, vizyon, objektif ak objektif nan edikasyon debaz yo, Sosyal Kiltirèl, Entegrasyon Sosyal ak enfòmasyon nan kominote a. Plis moun yo kapab koute, epi tande pwogram nou yo ak sèvis lè difize. Plis moun ap benefisye de li ak plis ankò ap rantre nan kòz nou an.

Nou transmèt enfòmasyon bay imigran yo ak minorite yo menm jan; tankou kominote Ayisyen, Afro-Ameriken ak Latino lokalman, nasyonalman, e menm entènasyonalman. Nou sou lè 24/7.

Nou sèvi enterè piblik la, pa ki nou se nou aprann youn ak lòt, apresye youn ak lòt, epi finalman vini kòm yon sèl inite.

Sèl estasyon radyo baz kominotè ki bay: divès pwogram difizyon ap viv sou medya lè a ak sosyal, ki edikasyonèl, enfòmatif, sosyal, ak kiltirèl.

Tou lokal, souscription (ajoute), Nasyonal & Entènasyonal News.educate imigran yo ak moun ki nouvo nan zòn nan sou kòman yo jwenn aksè / navige sistèm sèvis endikap, tiyo nan resous lokal yo ak Sante ak Sekirite, zafè lokal yo, eta, ajans gouvènman federal & òganizasyon . Tankou IRS, DHS, SSA, HHS, Komisyon Konsèy Ed ak plis ankò.

Oryante yo nan pi gwo kominote nou an gen ladan sistèm lekòl nou an, swen sante, sèvis sosyal ak plis ankò. Bay travayè yo yon platfòm pou òganize, pwoteste, vwa enkyetid yo, pwoblèm yo, opinyon yo sou sistèm lan ak espas travay yo.

Kèk nan sijè edikasyon nou yo:

-Sante

-Taks pou rès la nan nou

-Pwosedi Imigrasyon ak aktyalizasyon

-Kilti Pwomosyon / Nouvèl & Sport

-Jèn Moman

-Baz Lwa & Règleman

-Pale ak Kominote a

-Mizik, Divètisman, & Edikasyon

breaking-news-red-blue-banner-with-white

Tcheke nou soti sou

  • Facebook

WRBY | Radyo OASIS 100.5FM

Vwa a, zòrèy la ak pòtay ki mennen nan kominote nou an | Èske konble diferans la. Èske w te janm mande ki jan yo jwenn aksè / tèt nan kominote ayisyen an? Oke gade pa gen plis!

WRBY-LP 100.5FM

Misyon: Misyon WRBY-LP-FM 100.5 se sèvi, enfòme, edike, enspire, ak amize divès popilasyon yo, espesyalman moun ki neglije oswa ki pa reprezante pa lòt medya. nan kominote a nan Salisbury (Konte Wicomico) pa bay yon pwogram divès nan mizik, nouvèl ak enfòmasyon ki konsistan avèk enterè yo nan kominote a ak pwogram zafè piblik ki ankouraje yon pi gwo konpreyansyon yo genyen sou diferans ki genyen imen ak pliryèl kiltirèl nan Salisbury a (kominote Wicomico) ak nan pi gwo mond nou ap viv pous Atravè pwogramasyon li yo, WRBY-LP 100.5 pral sèvi kòm yon pon soti nan Salisbury, MD nan kominote yo ki antoure. Kòm sa yo, li enpòtan pou tout moun konprann ke, pwogram sou WRBY-LP 100.5 se yon privilèj, se pa yon dwa, epi yo gen sèten responsablite.

Li ede anpil pwomosyon misyon nou an, vizyon, objektif ak objektif nan edikasyon debaz yo, Sosyal Kiltirèl, Entegrasyon Sosyal ak enfòmasyon nan kominote a. Plis moun yo kapab koute, epi tande pwogram nou yo ak sèvis lè difize. Plis moun ap benefisye de li ak plis ankò ap rantre nan kòz nou an.

Nou transmèt enfòmasyon bay imigran yo ak minorite yo menm jan; tankou kominote Ayisyen, Afro-Ameriken ak Latino lokalman, nasyonalman, e menm entènasyonalman. Nou sou lè 24/7.

Nou sèvi enterè piblik la, pa ki nou se nou aprann youn ak lòt, apresye youn ak lòt, epi finalman vini kòm yon sèl inite.

Sèl estasyon radyo baz kominotè ki bay: divès pwogram difizyon ap viv sou medya lè a ak sosyal, ki edikasyonèl, enfòmatif, sosyal, ak kiltirèl.

Tou lokal, souscription (ajoute), Nasyonal & Entènasyonal News.educate imigran yo ak moun ki nouvo nan zòn nan sou kòman yo jwenn aksè / navige sistèm sèvis endikap, tiyo nan resous lokal yo ak Sante ak Sekirite, zafè lokal yo, eta, ajans gouvènman federal & òganizasyon . Tankou IRS, DHS, SSA, HHS, Komisyon Konsèy Ed ak plis ankò.

Oryante yo nan pi gwo kominote nou an gen ladan sistèm lekòl nou an, swen sante, sèvis sosyal ak plis ankò. Bay travayè yo yon platfòm pou òganize, pwoteste, vwa enkyetid yo, pwoblèm yo, opinyon yo sou sistèm lan ak espas travay yo.

Kèk nan sijè edikasyon nou yo:

-Sante

-Taks pou rès la nan nou

-Pwosedi Imigrasyon ak aktyalizasyon

-Kilti Pwomosyon / Nouvèl & Sport

-Jèn Moman

-Baz Lwa & Règleman

-Pale ak Kominote a

-Mizik, Divètisman, & Edikasyon

bottom of page