top of page
Rebirth logo (white) small1 co.png

Istwa kout nou an

(...)

Renesans se yon lokal 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif ki baze nan Salisbury, MD. Nou te kreye an 1998 e legalize an 2002, pou pèmèt travayè yo ak anrichi kominote lokal nou yo isit Ozetazini, ak pou devlope sipò pou dirije yon lekòl kominotè nan Lagonave, Ayiti.

(...)

Objektif nou yo: Ranfòse, ranfòse ak pwoteje dwa legal travayè imigran yo, refijye yo, ki gen ladan moun ki pi frajil nan kominote nou an, sou chemen an nan direksyon ajisteman sosyal.

Plede pou tretman ak politik ki jis nan direksyon imigran yo ak refijye yo, k ap travay nan tou de nivo endividyèl ak kominote yo, ede yo non sèlman pou yo siviv, men tou pou yo boujonnen nan yon nouvo peyi sa a.

Mwen ansanm ak kèk nan frè m 'yo, Pastr. Jones Lagrandeur ak lòt manm nan kominote a te fonde Rebirth, Inc., avèk objektif pou ede espesyalman fanmi imigran ki defavorize yo nan Salisbury, Maryland ak pi gwo rejyon Delmarva a.

Vizyon nou se retabli diyite ak ankouraje entegrasyon sosyal nan mitan moun ki defavorize nan edikasyon debaz, enfòmasyon, sèvis sosyal, kominikasyon ak kontak. Nou fè pati kowalisyon gwoup ak legliz ayisyen yo e nou travay sere sere ak moun k ap sèvi imigran latino yo. Anpil imigran nan rejyon sa a fè fas a anpil baryè akòz diferans langaj ak diskriminasyon. Imigran yo tou afekte pa povrete ak chòk. Pou egzanp, nan Konte Wicomico sèlman, gen 2,000 imigran ayisyen ki te kouri kite Ayiti apre tranbleman tè 2010 la, malgre dè milye lòt moun ki te rete la anvan yo; ki estime nan 7000. Yo pèdi tout bagay epi yo ap eseye rekòmanse. Yo gen plis chans ap fini nan yon travay ki ba kalifye ak ba peye, yo dwe plis espesifik endistri a bèt volay, jaden / travay fèm ak restoran, kote limanite yo pral temwen sou.

(...)

Nou genyen tou yon estasyon radyo ki gen pwogramasyon an kreyòl e li sèvi kòm yon fason enpòtan pou kominike ak 15,000 Ayisyen ki nan Penensil Delmarva a. Efò nou yo se lajman volontè, men nou bay paske nou konnen kominote nou an bezwen Renesans, Inc.

Frè m ak mwen se imigran. Nou te vin nan Salisbury, MD an 1992 soti Ayiti e ni youn ni lòt pa te pale yon mo angle. Mwen te gen 17 an epi mwen te ale nan lekòl segondè James M. Bennett (JMB) e pwogram nan te aprann angle yo (ELL) te ede m, men mwen te toujou fè eksperyans esklizyon sosyal nan plizyè fason. Frè mwen an pi piti pase mwen. Lè li te ale nan JMB, li te deja pale angle e li te yon jwè foutbòl etwal. Lè ou nan ekip foutbòl lekòl la te ede Nahum anpil. Sepandan, kontrèman ak kèk nan lòt timoun yo nan ekip la, aksè nan yon pwogram foutbòl kolèj pa te posib pou l '. Te gen tou senpleman twòp baryè.

Eksperyans nou nan kominote sa a kòm jèn adolesan afekte nou. Nou konprann ki sa sa vle di yo dwe eskli. Nou abitye ak baryè ke anpil imigran fè fas a. Nou se pè ke resous debaz yo ap vin tèlman difisil pou jwenn aksè pou travayè imigran yo, fanmi ki gen revni ki ba timoun yo lè yo tankou pati enpòtan nan lavi chak jou yo. Kòm yon pati nan vizyon nou an pou Rebirth, Inc., nou òganize pwogram travayè yo, ki gen ladan

 • Radyo Oasis | Kominikasyon, edikasyon, enfòmasyon

 • Recovirsce (Renesans Covid-19 Virtual Sipò pou Lekòl Sant)

 • Pledwaye | Dwa imigran / travayè yo, pwoblèm sante ak sekirite lokal ak nasyonal

 • Pwogram Sante ak Sekirite | rete an sante & prevansyon / alfabetizasyon

 • Opiod Outreach | Edikasyon, prevansyon ak tretman

 • Entèpretasyon ak tradiksyon: Bridging gap la pou moun & orgs.

 • Jou Drapo Selebrasyon Eritaj | Yon festival kiltirèl chak ane

 • Sakado kado | tounen nan lekòl kado ba revni

 • Pwogram foutbòl | timoun klinik foutbòl & lwazi fanmi an

 • Alfabetizasyon Finansye: Amelyore byennèt finansye kominote imigran yo san baryè.

(...)

Organizationganizasyon sa a ofri sou yon opòtinite enpòtan bay resous tounen nan kominote a imigran ak ale wout la pou pi bon enklizyon sosyal nan mitan travayè imigran, fanmi ki gen revni ki ba.

Blue Abstract Shapes

EKIP LA

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
PayPal ButtonPayPal Button

MANM KONSÈY KOURAN NOU

1- Habacuc Petion 443.497.3442

petithab@gmail.com

2- Orville Penn / (410) 726-7402 oppenn@gmail.com

3- Eduardo Gonzalez / + 1 (443) 397-3284 Evgtesq@gmail.com

4- Angliche Petion / (410) 251-9730 angapetit@yahoo.com

5- Daphna Delva / + 1 (443) 523-9430 daphnaseptembre@icloud.com

6- Palinia Clerge / +1 (443) 365-5575 cpalinia@gmail.com

7- Garline Lamy / (410) 251-9736 Garlinepetion@gmail.com

8- Doktè Gregory Matheny / + 1 (302) 943-5510 gregnsonya@gmail.com

bottom of page